Kontakt

Adresa prevádzky
DARU-TRANS spol. s r.o.
Dostojevského 5482/28
934 01 Levice
Slovensko

+421 36 633 2710, 633 2711, 630 5120
+421 36 633 2712

48°12'30.90" N 18° 35'28.00" E
Sídlo firmy
DARU-TRANS spol. s r.o.
Dostojevského 5482/28
934 01 Levice
Slovensko

IČO: 46478442
IČ DPH:SK2820017992
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu
Nitra v odd. :SRO, vl.č.30603/N

Bankový účet
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5044806754/0900
IBAN: SK4309000000005044806754
SWIFT (BIC): GIBASKBX