O nás

Firma Július Daru DARU-TRANS vznikla v roku 1991. Zaoberáme sa medzinárodnou a vnútroštátnou prepravou tovaru.

Postupným rozširovaním nášho vozového parku a služieb sme sa usilovali aj o ich skvalitnenie. Dnes naša firma, ktorá 03.01.2012 prešla zmenou právnej formy na DARU-TRANS spol.s.r.o., disponuje moderným vozovým parkom ako aj modernými priestormi a vybavením. Neustálou modernizáciou sa snažíme zmierniť dopad nášho podnikania na životné prostredie. Všetky naše vozidlá a spĺňajú emisnú normu EURO 6, čo má za následok zníženie produkcie CO2.

Vozidlá sú vybavené moderným monitorovacím a komunikačným systémom, čím je zabezpečený okamžitý prehľad o polohe vozidla a tým aj vášho tovaru. Celá preprava od prevzatia objednávky až po vyloženie tovaru u príjemcu je kvalitne zabezpečená. Pravidelne školení vodiči sú schopní operatívne zvládnuť akúkoľvek situáciu počas prepravy.

Základnou prioritou spoločnosti je dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta poskytnutím profesionálnych služieb pri neustálom zvyšovaní odbornosti a kvality v službách, ktoré poskytujeme.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami